บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 1995 ภายใต้ความมุ่งมั่นของทีมงานผู้ก่อตั้งในฐานะผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มนิรภัย และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงลูม่าร์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก ซีพีฟิล์ม ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1995 นับเป็นจุดแข็งของบริษัท เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายเพียงไม่กี่รายที่นำเข้าโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ดังนั้นลูม่าร์ฟิล์มจึงได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่กระบวนการผลิตฟิล์ม คุณสมบัติต่างๆ ของฟิล์ม เทคนิคการติดตั้งและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ จากทางโรงงานผู้ผลิตโดยตรง นับเป็นจุดสร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นในขณะนั้น รวมถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิก IWFA สมาคมผู้ค้าฟิล์มนานาชาติโดยทันทีในปี 1995 จึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบรรดาผู้แทนบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจฟิล์มทั่วโลก
         นับตั้งแต่บริษัทได้มีการแนะนำลูม่าร์ฟิล์มสู่ตลาดในปี 1996 จนถึงปัจจุบัน ฟิล์มกรองแสงลูม่าร์ยังคงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง แม้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1999 เรายังทรงตัวอยู่ได้ และยังคงดำเนินกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายด้านฟิล์มรถยนต์ถึง 270 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผู้จำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้แทนจำหน่ายทั่วไปจำนวน 230 แห่งทั่วประเทศ 2. ลามิน่า เอ็กซ์คลูซีฟช้อป จำนวน 50 แห่งทั่วประเทศ
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
12/11 หมู่ 18 ถนนตลิ่งชัน - บางบัวทอง แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร : 662-885-2500 แฟ็กซ์ :662-885-2509
E-mail : info@llumarthai.in.th